Nelonen Media tutkii televisioviihteen vaikutuksia suomalaisten arjessa

 

Hyvät uutiset ovat olleet viime vuosina harvassa ja viihde on tarjonnut tärkeää vastapainoa ihmisten arkeen. Nyt alkavassa tutkimuksessa Nelonen Media selvittää, millainen rooli viihteellä todella on suomalaisten elämässä.  

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ihmisten henkilökohtaisia ajatuksia ja tuntemuksia siitä, miten televisioviihteen kulutus vaikuttaa heidän arkeensa. Tutkimukseen sisällytetään sekä perinteisen lineaaritelevision että suoratoistopalveluiden kautta tapahtuva katselu.

Tutkimuksen osallistujia pyydetään kuvailemaan viihteen tärkeyttä ja merkitystä omassa elämässään. Mitä elämästä jäisi puuttumaan ilman viihdettä? Millaisia ovat positiiviset viihdekokemukset? Millaisia kokemuksia erilaiset viihdegenret synnyttävät?

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan hauskalla ja osallistavalla tavalla verkkokeskusteluina helmikuussa 2023. Tutkimuksen osallistujiksi haetaan tv-viihdettä ja sen eri genrejä viikoittain katsovia kuluttajia.

Tutkimustyön lisäksi aihe on esillä Nelonen Median mainonnassa, jossa Nelosen ja Ruudun ohjelmista tutut kasvot ovat asettuneet viihdetutkijoiden rooliin.