Kotimaiset

Amazing Race Suomen 2. kausi ja lentojen ilmastovaikutukset

Huippusuosittu Amazing Race Suomi saa syksyllä 2024 toisen tuotantokauden. Jo ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella käytiin keskustelua matkailun aiheuttamista päästöistä ilmastolle, ja kerroimme tuolloin avoimesti tavoista, joilla Nelonen Media ja Sanoma optimoivat ja kompensoivat Amazing Race Suomi -ohjelman lentopäästöjä. Haluamme jatkaa keskustelua, ja tässä artikkelissa avaammekin toisella tuotantokaudella tehtäviä optimointi- ja kompensointitoimenpiteitä.

 

Kuinka paljon Amazing Race Suomi -ohjelmassa lennetään?

Amazing Race Suomen hieman alle kuukauden kestävät kuvaukset ovat juuri alkamassa. Säilyttääksemme sekä kisaan lähtevien kilpailijoiden että katsojien jännityksen, emme julkaise kauden aikana lennettävää tarkkaa kilometrimäärää etukäteen.

Yhteensä Amazing Race Suomi -ohjelman kullekin finalistikilpailijalle, eli koko reitin kulkeneille osallistujille tulee kuitenkin kertymään suunnilleen saman verran lentokilometrejä kuin ensimmäiselläkin kaudella. Ohjelman ensimmäisellä kaudella jokaisen finalistin lentomäärä 3,5 viikkoa kestäneiden kuvausten aikana vastasi noin kahta meno-paluulentoa Helsingistä New Yorkiin per finalisti.

Formaatin mukaisesti lähes jokaisessa jaksossa kisasta putoaa yksi pari, joka joutuu välittömästi kotimatkalle, eivätkä he näin ollen kulje ohjelman koko kisareittiä loppuun. Amazing Race Suomi -osallistujien lentomäärät ovat myös toisella kaudella suunnilleen samaa luokkaa kuin monissa Euroopan ulkopuolella kuvatuissa kotimaisissa realityissa.

Maailmanlaajuisesti lentoliikenne tuottaa noin 2-4 prosenttia ihmisen toiminnan aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä. Koska ratkaisut alan päästövähennyksien edistämiseksi ovat toistaiseksi rajallisia, lentämisen rajoittaminen on ensisijainen keino vähentää näitä päästöjä. Ohjelmassa edetään sekä lentäen että maateitse, ja reitti on suunniteltu siten, että lentäminen on pystytty minimoimaan ja osassa kohteista eteneminen on mahdollista myös muuten kuin lentäen. Kun päästöjä on syntynyt, voidaan niistä kantaa vastuu kompensoimalla päästöt.

Sanoma teki jo keväällä 2023 ohjelman ensimmäisen kauden tuotantoa suunniteltaessa päätöksen kompensoida ohjelmasta syntyneet lentopäästöt kuvausten päätyttyä ja lopullisten lentokilometrien vahvistuttua. Sama päätös on tehty myös toisella tuotantokaudella.

 

Miten Amazing Racen 2. kauden lentojen päästöt lasketaan? Kuinka kattavasti päästöt on huomioidaan?

Ensimmäisen kauden tapaan Nelonen Media tulee laskemaan yhdessä tuotantoyhtiö Moskito Televisionin kanssa ohjelman 2. kauden lentopäästöt sisältäen koko tuotantoryhmän ja osallistujien lennot koko tuotannon ja myös ohjelman valmistelun ajalta. Päästöt lasketaan toisen tuotantokauden kuvausten päätyttyä. Ensimmäisellä kaudella lentopäästöjä syntyi 385 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja, joka vastaa noin 38 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä. 

Päästöt lasketaan parhaiden käytäntöjen mukaan huomioiden polttoaineen hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muun maussa ns. säteilypakote, joka kuvaa sitä, että todellisuudessa lentoliikenteen päästöt korkealla ilmakehässä lämmittävät ilmastoa arviolta 2–3 kertaa enemmän kuin maan pinnan lähellä syntyvät päästöt. Käytännössä laskenta on tehty laskien lentojen lähtö- ja päätepaikkakunnan avulla lennon pituus kilometreinä ja kertomalla se mahdollisimman kattavalla päästökertoimella, joka huomioi myös esimerkiksi koneen täyttöasteen, matkustusluokan ja keskimääräisen matkustajamäärän. 
Laskennassa on huomioitu lennonaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi lentokoneiden valmistukseen, polttoaineiden jalostukseen ja kuljetukseen sekä lentoasemien infrastruktuuriin liittyvät päästöt. Lentojen hiilijalanjälkilaskenta noudattaa GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardin ohjeistusta.

 

Kompensoidaanko Amazing Race -matkustuspäästöt? Miten?

Kyllä, kaikki Amazing Racen lentomatkat kompensoidaan luotettavan kompensointikumppanin avulla. Päästökompensoinnilla tarkoitetaan päästövähennysyksiköiden hankkimista ja mitätöimistä päästövähennyksiä aikaansaavista projekteista. Kompensointia valmistellessa lentojen päästöt arvioidaan ensin mahdollisimman kattavasti, kuten yllä on kuvattu. Kompensointiprojektin valinnassa on varmistetaan, että se on lisäinen (projektia ei olisi olemassa ilman hiilikrediitin muodostamaa tuloa ja projekti ylittää projektin toimintamaan ilmastotavoitteet) ja että projekti ei sisällä kaksoislaskentaa (kaksi tahoa ei hyödynnä samaa projektia), se on pysyvä (hiilinielu tai varasto on olemassa mahdollisimman pitkään) ja luotettava (kompensaatio on laskettu mahdollisimman realistisesti). 
Edellytämme myös, että kompensointikohde ei vaikuta negatiivisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tai esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen. Sanoma käyttää kompensoinnissa kansainvälisten standardien mukaisia projekteja (Gold Standard, Verra), jotka noudattavat kansainvälisen päästökompensaatiotoimijoiden järjestön ICROA kriteerejä. Edellä mainittujen kriteerien täyttymisen lisäksi kompensoinnissa tehdään niin sanottua ylikompensaatiota eli ostetaan päästövähennysyksiköitä 1,5 kertaa aiheutettuja päästöjä enemmän. Tämä toimenpide tehdään, jotta voidaan varautua kompensaatioprojekteihin tällä hetkellä sisältyviin epävarmuuksiin liittyen esimerkiksi lisäisyyteen, kaksoislaskentaan, hiilivuotoon tai pysyvyyteen.

Lentopäästöjä voi kompensoida myös ostamalla esimerkiksi biopolttoainetta, mutta koska sarjassa käytetään useita lentoyhtiöitä, sen kohdentaminen olisi vaikeaa.

 

Millaisia Amazing Racen yhteydessä käytetyt kompensointiprojektit ovat?

Ensimmäisellä tuotantokaudella Sanoma kompensoi lentopäästöt tukemalla kompensointiprojektia Indonesiassa, Borneon saarella. Rimba Raya Biodiversity Reserve -projekti edistää hiilensidontaa ja Indonesian päästöjen vähentämistä suojelemalla 64 000 hehtaaria trooppista ja monimuotoista rämemetsää. Hiilensidonnan rinnalla alue on yksi äärimmäisen uhanalaisen Borneon orangin suojelualueista. Alueen uhkana oli sen muuttaminen palmuöljyn tuotantokäyttöön, mutta Rimba Raya Biodiversity Reserve -projektin kautta tämä hiilinielu on pystytty pelastamaan. Lisätietoja projektista löytyy Verran sivuilta: https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/674

Toisen kauden kompensointikohde päätetään sitten, kun ohjelman kuvaukset ovat päättyneet ja syntyneiden päästöjen lopullinen määrä on laskettu.

 

Nojaako Sanoman ilmastostrategia pelkkiin kompensaatioprojekteihin? Aikooko Sanoma tehdä laajamittaisempaa kompensointia muun toimintansa osalta?

Sanomalla on tieteeseen perustuvat Science Based Targets -aloitteen vahvistamat ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaiset päästövähennystavoitteet. Käytännössä Sanoman tavoitteena on 38 %:n vähennys oman toiminnan Scope 1- ja 2 -päästöissä sekä arvoketjun Scope 3 -päästöissä vuoteen 2030 mennessä verrattuna 2021 vertailuvuoteen. Teemme paljon työtä päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi vuonna 2023 pystyimme vähentämään arvoketjumme Scope 3 -päästöjä 29 % verrattuna vuoteen 2021. Oman toimintamme Scope 1 suorat ja Scope 2 epäsuorat päästöt laskivat 31 % verrattuna vuoteen 2021. Lisäksi tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti kompensoimme vuonna 2030 sellaiset päästöt, joita emme pysty kokonaan poistamaan – kompensointia tällaisten päästöjen osalta tehdään jo matkan varrella ja Amazing Raceen liittyvien päästöjen kompensointi on siitä hyvä esimerkki.

Lisätietoja Sanoman vastuullisuustyöstä osoitteessa Sanoma.com/vastuullisuus.

 

Ohjelman sivulle
Katso Ruudussa
Amazing Race Suomi