Ohjelmatuotantojen osallistujahaun kautta kerättävien henkilötietojen tietojen käsittelystä

Sanoma Media Finland Oy / Nelonen Media etsii jatkuvasti yksityishenkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita
osallistumaan erilaisiin ohjelmatuotantoihin. Nelonen.fi/Osallistu -sivustolla haetaan esimerkiksi
osallistujia taitokilpailuihin ja tosi tv-ohjelmiin sekä yleisöä ohjelmiin.

Ohjelmatuotannoista kiinnostuneita pyydetään täyttämään sähköinen hakulomake tai ottamaan
suoraa yhteyttä tuotantoyhtiöön esimerkiksi yleisöhakuun liittyen. Hakulomakkeissa kysytään tietoja,
joiden perusteella voidaan tehdä osallistujavalintoja. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Hakulomakkeisiin syötettyjä henkilötietoja käytetään vain ohjelmatuotannon toteuttamiseen.
Toteuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi yhteydenottoa hakijoihin, hakijavalinnan tekemistä,
haastattelukysymysten tai markkinointisisältöjen laatimista ennakkotietojen avulla. Tietoja ei yhdistetä
Sanoma Media Finland Oy:n muussa yhteydessä mahdollisesti käsittelemiin henkilötietoihin
(esimerkiksi asiakasrekisterit). Hakulomakkeilla kerätyt tiedot kuuluvat taiteellisen ilmaisun piiriin ja
niihin sovelletaan henkilötietolainsäädäntöä vain soveltuvin osin.

Hakijoiden tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen. Yleensä tiedot poistetaan
viimeistään kun ohjelma esitetty televisiossa tai se on tullut saataville Ruutu.fi -palvelussa. Sanoma
on sitoutunut suojaamaan tiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta
laittomalta käsittelyltä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä osoitteesta privacy@sanoma.com tai lukea sanoman tietosuojalausekkeesta.