Säännöt

 

LEIJONAN LUOLAN SÄÄNNÖT

 

Kuten missä tahansa instituutiossa, myös Leijonan Luolassa tarvitaan sääntöjä. Tässä ovat kahdeksan kultaista perussääntöä, joihin neuvottelut yrittäjien ja Leijonien välillä nojaavat.

 

1. Myyntipuhe

Yrittäjän on aloitettava myyntipuhe on kertomalla oma nimi, yrityksen nimi, rahasumma jota hän on hakemassa sekä osuus yrityksen pääomasta, jonka on valmis luovuttamaan.

Myyntipuhe saa kestää kolme minuuttia. Jos puhe ylittää kolmen minuutin ajan, Leijonat saavat keskeyttä. Myyntipuheen jälkeen on Leijonien vuoro kysyä.

 

2. Kysymykset ja vastaukset

Yrittäjän ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta se mihin hän päättää vastata, voi vaikuttaa lopputulokseen. Yrittäjä voi myös esittää kysymyksiä Leijonille, jotta hän saisi paremman kuvan siitä, sopiiko Leijona hänen kumppanikseen. 

 

3. Kielteinen päätös

Yrittäjän aika Luolassa on ohi, kun kaikki viisi Leijonaa ovat ilmoittaneet loppupäätelmänsä: En lähde mukaan. Silloin kun Leijona on ilmoittanut jättäytyvänsä diilistä, hän ei saa enää palata sopimusneuvotteluun. 

 

4. Sijoitukset

Yrittäjän täytyy saada koko rahasumma kasaan, jota hän pyytää, tai muuten hän joutuu poistumaan Luolasta tyhjin käsin. Jos Leijona tarjoaa vähemmän, on yrittäjällä mahdollisuus saada loput rahasummasta yhdeltä tai useammalta muulta Leijonalta. Leijonat voivat tarjota suurempaa summaa kuin yrittäjä pyytää sekä neuvotella yrityksen prosenttiosuudesta. 

 

5. Yhteissijoitus

Jokainen Leijona toimii yksittäisenä sijoittajana. Leijona voi sijoittaa juuri niin paljon tai vähän kuin haluaa. Kuten yllä mainittiin, on hyväksyttävää että yrittäjä hakee sijoitusta useammalta kuin yhdeltä Leijonalta. Sijoituksessa voi olla mukana yhdestä viiteen Leijonaa.

 

6. Sijoituksen hylkääminen

Yrittäjä voi kieltäytyä ottamasta vastaan Leijonan sijoitustarjousta, mikäli sijoittaja ei ole mieluinen tai annettu tarjous ei ole sopiva.

 

7. Sopimus

Kuvauksissa tehty suullinen sopimus on kirjoittamaton aiesopimus. Sopimus on riippuvainen asianmukaisista taustatarkistuksista ja perustuu molempien osapuolten rehellisyyteen ja vapauteen aloittaa liiketoimet. Sopimus on ainoastaan Leijonan ja yrittäjän välinen. Jos tulevien neuvottelujen päätteeksi osapuolet eivät pääse molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, sopimus ei sido kumpaakaan osapuolta laillisesti. 

 

8. Edustaja 

Yrittäjällä on lupa ottaa kuvauksiin mukaan kumppani/edustaja, joka on apuna Leijonien kysymyksiin vastaamisessa. Edustajan täytyy olla osa liiketoimintaa.