Vain harva käyttää kannabista lääkkeenä erityisluvalla

Kannabista käytetään lääkkeenä edelleen vain vähän. Lääkealaa valvovan Fimean tilastoista käy ilmi, että viime vuonna erityisluvan kannabiksen lääkekäyttöön sai 18. Määrä on kuitenkin nousussa, sillä tänä vuonna hakemuksia on tähän mennessä tullut jo 26.

Kannabista käytetään esimerkiksi MS-taudin kipujen ja lihasjäykkyyden hoitoon. Lupahakemukseen vaaditaan erikoislääkärin selvitys siitä, että muut hoitomuodot eivät tule potilaalla kyseeseen. Erityislupa myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Farmakologian ja päihdelääketieteen dosentti Ulrich Tacke Itä-Suomen yliopistosta katsoo, että ne jotka tarvitsevat kannabista lääkekäyttöön, saavat sitä nykyjärjestelmän puitteissa riittävän helposti. Niiden potilaiden määrä, jotka voisivat vielä hyötyä kannabiksesta lääkkeenä, on hänen mukaansa pieni.

Ruotsissa pohditaan parhaillaan kannabiksen hyväksymistä reseptilääkkeeksi. Kannabista käytettäisiin suihkeena MS-taudin oireiden lievittämiseen. Kannabis on Euroopassa yleisimmin käytetty huumausaine. Suomalaisista kannabista on kokeillut noin 13 prosenttia.