Rokotusinfo aloitti uuden pelottelukampanjan

Rokotuksia kyseenalaistava Rokotusinfo ry on aloittanut tuoreen mediakampanjan, jossa varoitetaan influenssarokotteen riskeistä.

Rokotusinfo nojaa tutkimukseen, jonka mukaan influenssarokotteen saamisen ja imukudossyövän välillä on yhteys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei yhteyttä vahvista.

Rokotusinfo kertoo kampanjassaan vuonna 2009 julkaistusta tutkimuksesta, jonka mukaan influenssarokotteen saamisen ja non-Hodgkinin lymfoomaan sairastumisen välillä on yhteys.

THL:n rokotusturvallisuuslääkäri Hanna Nohynekin mukaan tarvitaan paljon lisätietoa ennen kuin yhteyttä voisi todistaa.

-Tästä nimenomaisesta yhteydestähän on raportoitu aikaisemminkin. On ollut kaksi kaksi tapausverrokkitutkimusta, joissa on todettu, että yhteyttä ei ole ja sitten on yksi aikaisempi tutkimus, joka sanoo, että yhteys on. Tämä minusta vain osoittaa sen, että yhteen tutkimukseen ei voi nojata, vaan tarvitaan lukuisia tutkimuksia, jotka ovat menetelmällisesti hyvin tehtyjä, jotta me todella voimme olla varmoja, minkälaisesta yhteydestä on kysymys. Ajallinen yhteys ei ole sama kuin syy-seuraussuhde, Hanna Nohynek huomauttaa.

-Jos artikkelia lukee tarkasti, niin siellähän sanotaan, että poliorokote ja isorokkorokote suojaa Non-Hodgkin lymfoomilta. Miten meidän tähän tietoon pitäisi suhtautua, Nohynek kysyy.

Hänen mukaansa kysymyksessä on ajallisesta yhteydestä, joka vaatii tarkempia selvityksiä siitä, että minkälaisista biologisista mekanismeista on kysymys. Vaikka THL ei vahvistakaan yhteyttä, ei se myöskään kiistä tutkimuksen tärkeyttä.

-Se on yksi tärkeä tutkimus muiden tutkimusten joukossa. Jos katsoo Institute of Medicinen elokuussa julkaisemaa kirjaa rokotusten haitoista, niin siellä Non-Hodgkin lymfoomista ei ole voitu vetää tällaista johtopäätöstä, että influenssarokote niitä aiheuttaisi. Tarvitaan lisää näyttöä ja hyvin tehtyjä tutkimuksia, jotta voimme joko hyväksyä tai hylätä tällaisen työhypoteesin.

Toimittaja: Ari Virtanen