Toistasataa poliisimiestä esitutkintaan Mika Myllylän tietojen urkinnasta

Kaikkiaan 136 poliisimiehestä aloitetaan rikostutkinta hiihtäjä Mika Myllylän tietojen urkinnasta. Kihlakunnansyyttäjä, tutkinnanjohtaja Krista Soukolan mukaan kaikilla Myllylän tietoja katselleilla poliiseilla ei ole ollut lainmukaista syytä tietojen katseluun. Näitä poliisimiehiä epäillään henkilörekisteririkoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Soukolan mukaan alustavissa selvityksissä vain pieni osa poliisimiehistä tunnusti, että tietojen katselemisen syynä oli uteliaisuus. Suuri osa urkkijoista kertoi, että tietojen katselu johtui virkatehtävien hoidosta. Selitys ei kuitenkaan vakuuttanut tutkinnanjohtoa, joten asiaa selvitellään tarkemmin esitutkinnassa.

Suuri joukko poliisin henkilöstöstä haki poliisin tietojärjestelmistä tietoja Myllylästä sen jälkeen, kun ex-hiihtäjä kuoli viime heinäkuussa. Poliisihallitus siirsi asian valtakunnansyyttäjänvirastoon sen arvioimiseksi, ovatko jotkut poliisimiehistä syyllistyneet rikokseen. Poliiseihin kohdistuvissa rikosepäilyissä esitutkintaa johtaa syyttäjä.

Kaikkiaan valtakunnansyyttäjänvirasto lähetti noin 190 poliisille selvityspyynnön siitä, minkä vuoksi he olivat katselleet Myllylän tietoja. Lain mukaan virkamiehillä on oikeus katsella tietoja vain, jos he tarvitsevat niitä virkatoimiensa hoitamiseen.
Kihlakunnansyyttäjä Soukolan mukaan noin 50 poliisimiehen tietokyselyt ovat olleet lainmukaisia ja asiallisia. Viiden poliisimiehen osalta ei vielä ole tehty päätöstä, aloitetaanko asiassa esitutkinta vai ei.

Teksti: Susanna Reinboth