Huostaanotto tuonut Suomelle neljä langettavaa EIT:stä

Viranomaisten toimintaan ja lainsäädäntöön vaikuttavat myös Euroopan ihmisoikeus-tuomioistuimesta (EIT) tulleet viestit. Suomi on saanut EIT:ltä neljä langettavaa tuomiota perhe-elämän suojan loukkaamisesta huostaanotoissa. Kolmessa tapauksessa EIT on moittinut Suomea siitä, että huostaanottoa on jatkettu perheen tilanteen kohentumisesta huolimatta.

Ensimmäisessä tapauksessa perheen lapset oli otettu huostaan äidin mielenterveysongelmien takia. Vuonna 2000 antamassaan tuomiossa EIT piti suurimpana ongelmana sitä, ettei perheen yhdistämistä edes harkittu, vaikka äidin kunto oli parantanut.

Toisessa tapauksessa kolme lasta oli otettu huostaan, koska heidän epäiltiin joutuneen kotonaan äidin seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. EIT piti huostaanottoja perusteltuina. Sen sijaan isän oikeuksia loukattiin, kun vanhempien avioeron jälkeenkin kaikki viranomaisten toimet tähtäsivät perheen yhdistämisen sijasta lasten pysyvään huostaanottoon.

Myös kolmannessa tapauksessa EIT:n viesti oli sama. Perheenyhdistämistä ei yritetty tilanteen parantuessa, ja lisäksi isälle määrättiin liian ankarat tapaamisrajoitukset. Tapauksessa perheen poika oli otettu huostaan äidin väkivaltaisuuden ja mielenterveysongelmien takia.

Neljännessä tapauksessa kyse oli lähinnä menettelytavoista. Insestistä epäillyn isän tytär otettiin huostaan ilman lastensuojelulain mukaista erillistä päätöstä. Isä ei voinut myöskään riitauttaa tapaamisrajoituksia.

EIT on toisaalta antanut langettavia myös tapauksista, joissa viranomaiset eivät ole puuttuneet lasten huonoon kohteluun.

Esimerkiksi Britannia on saanut langettavan tuomion siitä, ettei se ole pystynyt suojelemaan lapsia väkivaltaisilta vanhemmiltaan. Tuomio on tullut kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltävän artiklan loukkaamisesta.

Slovakian puolestaan katsottiin loukanneen oikeutta elämään, kun viranomaiset eivät auttaneet miehensä väkivaltaisuudesta ilmoittanutta naista. Mies ampui sittemmin kuoliaaksi perheen tyttären ja pojan.

Helsingin rikospoliisi aloitti tänään esitutkinnan siitä, ovatko viranomaiset toimineet oikein 8-vuotiaan tytön kuolemaan johtaneessa tapauksessa. Tytöstä oli tehty lukuisia lastensuojeluilmoituksia, mutta siitä huolimatta lapsi palautettiin isälleen ja tämän naisystävälle. He saivat viime viikolla syytteen tytön murhasta.

Susanna Reinboth/Nelosen uutiset