Uuden tutkimuksen mukaan banaanikärpäset toimivat rationaalisesti valitessaan parittelukumppania. Tutkimuksessa urosbanaanikärpänen laitettiin samaan tilaan kahden eri lajia edustavan naaraan kanssa. Naaraista erittyvien hajujen ja muiden signaalien perusteella lähes poikkeuksetta uros valitsi naaraista hedelmällisemmän yksilön.

https://phys.org/news/2017-01-fruit-flies-rational-choices.html